Hakkımızda

Akıl Küpü'nü Tanıyın...
 • Akıl Küpü çocuğunuzu geleceğe hazırlar

  Akıl küpü olarak bizler, velilerimize çocuklarının okul öncesi eğitimde özellikle zekâ gelişiminde Gaziantep’te tek olan elit eğitimi almalarını vaad ediyoruz.
  • Bireye ve yaşa özgü eğitim

   Her birey nasıl dış görünüm olarak birbirinden farklı ise bireylerin öğrenmeleri, anlamaları bilgiyi depolama ve kullanma şekilleri de birbirinden tamamen farklıdır. Sadece öğrenme stilleri arasında benzerlikler vardır. Akıl Küpü olarak hazırladığımız etkinliklerde öğrencilerimizin bireysel farklılıklarını ve bulundukları yaş özelliklerini dikkate alarak her yaş grubunda farklılaşan etkinlikler uyguluyoruz.

  • Zekâ oyunları eğitimi

   Kurumumuzda 4 ve 5 yaşlarda zekâ oyunları temel eğitimleri verilmekte ve özellikle öğrencilerimizin görsel algı, algıda seçicilik ve alternatif çözüm yolları bulma becerilerinin gelişmesini sağlamaktayız. Bunun yanında 6 yaş grubunda Gaziantep’te ilk defa zeka oyunları ile gelişim etkinlikleri uyguluyoruz.

  • Doğayla iç içe eğitim

   Kurumumuzun sahip olduğu 200 m² bahçede öğrencilerimizin piknik yapabileceği doğal çim alan, oyun parkı, her sınıfa özgü hobi bahçesi ve çocuklarımıza hayvan sevgisini aşılamak için bir kümesimiz bulunmaktadır. Öğrencilerimiz uzman sporcular eşliğinde kendi yaş özelliklerine uygun olarak oryantiring yaparak konum bulma, yer yön bulma, harita okuma gibi görsel algı becerileri gelişecektir.

  • Yetenek alanlarına özgü eğitim

   Zihinsel gelişimin %70’i ilk altı yılda tamamlanır. Yani hayata başlarken çocuklarımıza vereceğimiz kaliteli eğitim onların yeteneklerinin gelişmesini sağlayacaktır. Kurumumuzda 5 ve 6 yaş grubu etkinlikleri çoklu zekâ kuramını temel alarak hazırlanmaktadır.

  • Bireyselleştirilmiş Eğitim Programları

   Akıl Küpü ailesi olarak eğitimde eşitliğin herkese aynı eğitimi değil herkese ihtiyacı olan eğitimi vermek olduğuna inanmaktayız. Bu sebeple tüm gün gruplarımızda ihtiyaç duyulan öğrencilere uzman psikolog ve eğitmenlerin eşliğinde Bireyselleştirilmiş Eğitim Programları hazırlanıp uygulanmaktadır.

 • Daha detaylı bilgi mi istiyorsunuz?

  Okulumuza gelin size kahve ikram edelim?
 • Çocuklarımızın derinliklerinde saklı cevherleri ortaya çıkarıp, mevcut potansiyellerini çoklu zekâ kuramına göre belirleyip, soran sorgulayan, içinde bulunduğu imkân ve durumları en iyi şekilde kullanabilen, yenilikçiliğin ve değişimin öncüsü olabilecek, özgür, özgün ve sağlıklı düşünebilen bireyler yetiştirmektir.

  Gaziantep’te okul öncesi eğitime yeni bir boyut kazandırarak, büyüyen ve gelişen dünyaya ayak uydurabilecek becerilere sahip bireyleri koşulsuz sevgi ortamında yetiştiren, kalitesi ile örnek gösterilen saygın ve lider bir kurum olmaktır.